Đèn Thả Thông Dụng

 • grid
 • list
 • ĐÈN THẢ THỦY TINH KGKD-8053 ĐEN
  28
  403.000 đ 576.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI KGKD-8053 ĐEN

  - Kích thước: 202 x 230mm x H1000

  - Bóng LED (tặng bóng)

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN THẢ THỦY TINH KGKD-8053/3
  17
  1.209.000 đ 1.728.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI KGKD-8053/3 TRẮNG

  - Kích thước mỗi cầu: 202 x 230mm x H1000

  - Bóng LED (tặng bóng)

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN THẢ THỦY TINH KGKD-8053A TRẮNG
  17
  403.000 đ 576.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI KGKD-8053A TRẮNG

  - Kích thước: 202 x 230mm x H1000

  - Bóng LED (tặng bóng)

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI KSNT-3319/3
  17
  850.000 đ 1.000.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI KSNT-3319/3

  - Kích thước: Ø250 x H900

  - Bóng E27 (tặng bóng)

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI KSNT-3318/3
  15
  850.000 đ 1.000.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI KSNT-3318/3

  - Kích thước: Ø250 x H900

  - Bóng E27 (tặng bóng)

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN KSNT-3283
  26
  760.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN KSNT-3283

  - Kích thước: Ø380 x H700

  - Bóng E27 (tặng bóng)

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN KSNT-3281
  15
  760.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN KSNT-3281

  - Kích thước: Ø380 x H700

  - Bóng E27 (tặng bóng)

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN KSNT-3253
  16
  1.233.000 đ 1.450.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ CỔ ĐIỂN KSNT-3253

  - Kích thước: Ø500 x H450

  - Bóng E27 (tặng bóng)

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN THẢ THỦY TINH CAO CẤP KGB-2066/3
  58
  920.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh KGB-2066/3

  - Kích thước : Ø380 x H1000

  - Bóng đèn : E27 x 3

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1646/4
  31
  1.280.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh  LED Ø350 KGB-1646/4

  -Kích thước Ø350x H1500

  -Bóng  LED 6W x 4

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1646/3
  27
  1.180.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh  LED Ø350 KGB-1646/3

  -Kích thước Ø350x H1500

  -Bóng  LED 6W x 3

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1651/6
  32
  1.890.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh LED Ø400 KGB-1651/6

  -Kích thước Ø400 x H1500

  -Bóng  LED 6W x 6

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1651/3
  31
  1.050.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh LED Ø350 KGB-1651/3

  -Kích thước Ø400x H1500

  -Bóng  LED 6W x 3

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1649/3
  24
  1.160.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh  LED Ø300 KGB-1649/3

  - Kích thước Ø 300x H1300

  - Bóng LED 3W x 3

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1649/6
  27
  2.050.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh LED Ø400 KGB-1649/6

  -Kích thước Ø400x H1300

  -Bóng  LED 3W x 6

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ THÔNG TẦNG THỦY TINH KGB-8207/15
  36
  4.460.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thông tầng thủy tinh Led KGB-8207/15

  -Kích thước  Ø400x H2300

  -Bóng LED 3W x 15 ( trắng , vàng )

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1361/4
  27
  1.120.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh LED Ø400 KGB-1361/4

  - Kích thước Ø400x H1000

  - Bóng LED 6W x 7

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1308/4
  29
  1.120.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh LED Ø350 KGB-1308/4

  - Ø350x H1000

  - LED 6W x 7

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1360/4
  25
  1.080.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh LED Ø350 KGB-1360/4

  - Kích thước Ø350x H1000

  - Bóng LED 6W x 7

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1373/4
  26
  1.060.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh led KGB-1373/4

  - Kích thước Ø350x H800

  - Bóng LED 6W x 4

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ LED THỦY TINH CAO CẤP KGB-1409/4
  30
  1.120.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn thả thủy tinh led KGB-1409/4

  - Kích thước Ø350x H800

  - Bóng LED 6W x 4

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

0967658088
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll