Đèn Thả Bàn Ăn - Đèn Thả Gỗ

 • grid
 • list
 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H900mm) KGB-1268/3
  76
  1.181.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H900mm) KGB-1268/3

  - KÍCH THƯỚC: Ø300 x H900

  - LED 3w x 3 bóng + E27 x 3 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H900mm) KGB-1262/3
  80
  1.385.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H900mm) KGB-1262/3

  - KÍCH THƯỚC: Ø300 x H900

  - LED 12w x 3 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H800mm) KGB-685/4
  71
  1.880.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H800mm) KGB-685/4

  - KÍCH THƯỚC: Ø300 x H800

  - LED 12w x 4 bóng - Ánh sáng vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H800mm) KGB-639/4
  58
  1.620.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H800mm) KGB-639/4

  - KÍCH THƯỚC: Ø300 x H800

  - LED 7W x 4 bóng - Ánh sáng vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H800mm) KGB-773/4
  60
  1.918.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H800mm) KGB-773/4

  - KÍCH THƯỚC: Ø300 x H800

  - LED 12w x 4 bóng - ÁNH SÁNG VÀNG

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 290mm x H900mm) KGB-1148/4
  59
  1.690.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 290mm x H900mm) KGB-1148/4

  - KÍCH THƯỚC: Ø290 x H900

  - LED 3w x 3 bóng + 12w x 4 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H800mm) KGB-643/3
  54
  1.430.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H800mm) KGB-643/3

  - KÍCH THƯỚC: Ø300 x H800

  - LED 7w x 3 bóng - ÁNH SÁNG VÀNG

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 290mm x H900mm) KGB-1149/4
  50
  1.690.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 290mm x H900mm) KGB-1149/4

  - KÍCH THƯỚC: Ø290 x H900

  - LED 3w x 3 bóng + 12w x 4 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300m x H900mm) KGB-1153B
  55
  1.694.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300m x H900mm) KGB-1153B

  - KÍCH THƯỚC: Ø300 x H900

  - LED 3w x 3 bóng + 20w x 4 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 290mm x H900mm) KGB-859/3
  55
  1.785.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 290mm x H900mm) KGB-859/3

  - KÍCH THƯỚC: Ø290 x H900

  - LED 3w x 3 bóng + 7w x 3 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 300mm x H900mm) KGB-1153A
  54
  1.694.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 300mm x H900mm) KGB-1153A

  - KÍCH THƯỚC: Ø300 x H900

  - LED 3w x 3 bóng + 20w x 4 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 320mm x H700mm) KGB-112/4
  49
  1.250.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 320mm x H700mm) KGB-112/4

  - KÍCH THƯỚC: Ø320 x H700

  - LED 18w E27 x 4 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 320mm x H700mm) KGB-214/4
  55
  1.240.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 320mm x H700mm) KGB-214/4

  - KÍCH THƯỚC: Ø320 x H700

  - LED 18w E27 x 4 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 320mm x H700mm) KGB-113/4
  51
  1.250.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 320mm x H700mm) KGB-113/4

  - KÍCH THƯỚC: Ø320 x H700

  - LED 18w E27 x 4 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 320mm x H700mm) KGB-212/4
  55
  1.400.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 320mm x H700mm) KGB-212/4

  - KÍCH THƯỚC: Ø320 x H700

  - LED 18w E27 x 4 bóng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 380mm x H1000mm) KGB-2066/3
  78
  920.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN (PHI 380mm x H1000mm) KGB-2066/3

  - Kích thước : Ø380 x H1000

  - Bóng đèn : E27 x 3

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 350mm x H1500mm) KGB-1646/4
  50
  1.280.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 350mm x H1500mm) KGB-1646/4

  -Kích thước Ø350x H1500

  -Bóng  LED 6W x 4

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 350mm x H1500mm) KGB-1646/3
  45
  1.180.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 350mm x H1500mm) KGB-1646/3

  -Kích thước Ø350x H1500

  -Bóng  LED 6W x 3

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 400mm x H1500mm) KGB-1651/6
  53
  1.890.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 400mm x H1500mm) KGB-1651/6

  -Kích thước Ø400 x H1500

  -Bóng  LED 6W x 6

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 350mm x H1500mm) KGB-1651/3
  45
  1.050.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 350mm x H1500mm) KGB-1651/3

  -Kích thước Ø350x H1500

  -Bóng  LED 6W x 3

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

 • ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H1300mm) KGB-1649/3
  43
  1.160.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN THẢ BÀN ĂN LED (PHI 300mm x H1300mm) KGB-1649/3

  - Kích thước Ø 300x H1300

  - Bóng LED 3W x 3

  - Ánh sáng : vàng

  - Bảo hành 12 tháng

   

   

                             >>> VUI LÒNG XEM CHI TIẾT SP PHÍA DƯỚI <<<

   

   

0967658088
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll