Đèn Soi Tranh - Soi Gương

 • grid
 • list
 • ĐÈN SOI TRANH (160mm x L340mm) KGKD-MB6210/BK TRẮNG - ĐEN
  24
  397.000 đ 496.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN SOI TRANH (160mm x L340mm) KGKD-MB6210/BK TRẮNG - ĐEN

  - Kích thước: 160mm x L340mm

  - Bóng LED

  - Có 2 màu trắng hoặc đen

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH (540mm x 120mm) KGKD-8913/3
  15
  1.120.000 đ 1.400.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN SOI TRANH (540mm x 120mm) KGKD-8913/3

  - Kích thước: 540mm x 120mm

  - Bóng LED x 3

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGKD-LD1539/1
  31
  444.000 đ 634.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN SOI TRANH KGKD-LD1539/1

  - Kích thước: Ø100 x 100mm

  - Bóng LED 3w

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGKD-LD1363
  25
  333.000 đ 476.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN SOI TRANH KGKD-LD1363

  - Kích thước: 80 x 100mm

  - Bóng LED 5w

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGKD-2562/1
  35
  262.000 đ 374.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN SOI TRANH KGKD-2562/1

  - Kích thước: 170 x 90mm

  - Bóng LED 7w

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGKD-2480/1
  24
  342.000 đ 488.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN SOI TRANH KGKD-2480/1

  - Kích thước: 130 x 90mm

  - Bóng LED 7w

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGKD-2332/1
  24
  342.000 đ 488.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN SOI TRANH KGKD-2332/1

  - Kích thước: 120 x 150mm

  - Bóng LED 7w

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGKD-2134/1
  25
  373.000 đ 532.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN SOI TRANH KGKD-2134/1

  - Kích thước: 140 x 160mm

  - Bóng LED 10w

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGKD-1384/1
  32
  360.000 đ 512.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN SOI TRANH KGKD-1384/1

  - Kích thước: 110 x 140mm

  - Bóng LED 5w

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI GƯƠNG KGS-88015
  75
  299.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi gương KGS-88015

  - Bóng 8w - kích thước: L450 - ánh sáng trắng: Giá 299.000 đ

  - Bóng 12w - kích thước: L550 - ánh sáng trắng: Giá 339.000 đ

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI GƯƠNG KGS-478
  45
  216.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi gương KGS-478

  - Bóng 8w - kích thước: L420 - ánh sáng trắng: Giá 216.000 đ

  - Bóng 12w - kích thước: L520 - ánh sáng trắng: Giá 233.000 đ

  - Bóng 18w - kích thước: L620 - ánh sáng trắng: Giá 240.000 đ

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI GƯƠNG KGS-476
  47
  259.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi gương KGS-476

  - Bóng 8w - kích thước: L450 - ánh sáng trắng: Giá 259.000 đ

  - Bóng 12w - kích thước: L550 - ánh sáng trắng: Giá 279.000 đ

  - Bóng 18w - kích thước: L650 - ánh sáng trắng: Giá 300.000 đ

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI GƯƠNG KGS-473
  49
  269.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi gương KGS-473

  - Bóng 8w - kích thước: L450 - ánh sáng trắng: Giá 269.000 đ

  - Bóng 12w - kích thước: L550 - ánh sáng trắng: Giá 289.000 đ

  - Bóng 18w - kích thước: L650 - ánh sáng trắng: Giá 309.000 đ

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGS-5753/2
  46
  289.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi tranh KGS-5753/2

  - Kích thước: L320

  - Bóng xoắn 12v - LED

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGS-5753/1
  41
  173.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi tranh KGS-5753/1

  - Kích thước: L150

  - Bóng xoắn 12v - LED

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGS-5888/2
  43
  299.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi tranh KGS-5888/2

  - Kích thước: L320

  - Bóng xoắn 12v - LED

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGS-5888/1
  43
  179.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi tranh KGS-5888/1

  - Kích thước: L150

  - Bóng xoắn 12v - LED

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGS-5905/2
  47
  290.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi tranh KGS-5905/2

  - Kích thước: L320

  - Bóng xoắn 12v - LED

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGS-5905/1
  46
  179.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi tranh KGS-5905/1

  - Kích thước: L150

  - Bóng xoắn 12v - LED

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGS-5921/1
  43
  169.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi tranh KGS-5921/1

  - Kích thước: L150

  - Bóng xoắn 12v

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN SOI TRANH KGS-9015/2
  45
  259.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn soi tranh KGS-9015/2

  - Kích thước: L320

  - Bóng xoắn 12v - LED

  - BH 12 tháng

0967658088
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll