Đèn Quạt Hiện Đại

 • grid
 • list
 • ĐÈN QUẠT CÁNH XẾP KGQ-818
  66
  6.290.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn quạt cánh xếp sải cánh 1000mm KGQ-818

  - Chao đèn : Ø500mm

  - Sải cánh : Ø1000 x H700

  - LED 36W (3 chế độ sáng + 1 chế độ ngủ)

  - Bao gồm remote điều khiển

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN QUẠT CÁNH XẾP KGQ-820
  38
  6.680.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn quạt cánh xếp sải cánh 1000mm KGQ-820

  - Chao đèn : Ø500mm

  - Sải cánh : Ø1000 x H700

  - LED 36W (3 chế độ sáng + 1 chế độ ngủ)

  - Bao gồm remote điều khiển

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN QUẠT CÁNH XẾP KGQ-019
  37
  4.860.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn quạt cánh xếp sải cánh 900mm KGQ-019

  - Chao đèn : Ø450mm

  - Sải cánh : Ø900 x H600

  - LED 24W (3 chế độ sáng + 1 chế độ ngủ)

  - Bao gồm remote điều khiển

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN QUẠT CÁNH XẾP KGQ-825
  42
  6.200.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn quạt cánh xếp sải cánh 1000mm KGQ-825

  - Chao đèn : Ø500mm

  - Sải cánh : Ø1000 x H600

  - LED 36W (3 chế độ sáng )

  - Bao gồm remote điều khiển

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN QUẠT CÁNH XẾP KGQ-008
  38
  4.860.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn quạt cánh xếp sải cánh 900mm KGQ-008

  - Chao đèn : Ø450mm

  - Sải cánh : Ø900 x H550

  - LED 24W (3 chế độ sáng + 1 chế độ ngủ)

  - Bao gồm remote điều khiển

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN QUẠT CÁNH XẾP KGQ-8081
  46
  3.960.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn quạt cánh xếp sải cánh 800mm KGQ-8081

  - Chao đèn : Ø500mm

  - Sải cánh : Ø800 x H600

  - LED 36W (3 chế độ sáng )

  - Bao gồm remote điều khiển

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN QUẠT CÁNH XẾP KGQ-8060
  41
  3.850.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn quạt cánh xếp sải cánh 800mm KGQ-8060

  - Chao đèn : Ø500mm

  - Sải cánh : Ø800 x H550

  - LED 36W (3 chế độ sáng )

  - Bao gồm remote điều khiển

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN QUẠT CÁNH XẾP KGQ-8030
  39
  3.540.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn quạt cánh xếp sải cánh 800mm KGQ-8030

  - Chao đèn : Ø500mm

  - Sải cánh : Ø800 x H550

  - LED 36W (3 chế độ sáng )

  - Bao gồm remote điều khiển

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN QUẠT CÁNH XẾP KGQ-8063
  41
  3.960.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn quạt cánh xếp sải cánh 800mm KGQ-8063

  - Chao đèn : Ø500mm

  - Sải cánh : Ø800 x H550

  - MP3 Bluetooth

  - LED 36W 3 chế độ

0967658088
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll