Đèn Downlight LED Âm Trần

 • grid
 • list
 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-SMV
  166
  53.000 đ 75.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-SMV

  - Kích thước: Ø150mm x H15mm - Khoét trần: Ø130mm. Giá: 53.000 đ

  - Bóng LED 9w trắng

  - BH 12 tháng

  KÍCH THƯỚC HOẶC CÔNG SUẤT KHÁC VUI LÒNG ĐT 0967658088

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-SMT
  30
  49.000 đ 70.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-SMT

  - Kích thước: Ø150mm x H15mm - Khoét trần: Ø130mm. Giá: 49.000 đ

  - Bóng LED 9w trắng

  - BH 12 tháng

  KÍCH THƯỚC HOẶC CÔNG SUẤT KHÁC VUI LÒNG ĐT 0967658088

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-VB
  27
  54.000 đ 90.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-VB

  - Kích thước: Ø110mm x H30mm - Khoét trần: Ø90mm. Giá: 54.000 đ

  - Bóng LED 7w (trắng hoặc vàng)

  - BH 12 tháng

  KÍCH THƯỚC HOẶC CÔNG SUẤT KHÁC VUI LÒNG ĐT 0967658088

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-VV
  30
  54.000 đ 90.000 đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-VV

  - Kích thước: Ø110mm x H30mm - Khoét trần: Ø90mm. Giá: 54.000 đ

  - Bóng LED 7w (trắng hoặc vàng)

  - BH 12 tháng

  KÍCH THƯỚC HOẶC CÔNG SUẤT KHÁC VUI LÒNG ĐT: 0967658088

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-ATVX
  28
  87.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-ATVX

  - Kích thước:

  Ø105mm x H20mm - Khoét trần: Ø70mm. Giá: 87.000 đ (3W+3)

  Ø145mm x H20mm - Khoét trần: Ø110mm. Giá: 140.000 đ (6W+3)

  Ø190mm x H20mm - Khoét trần: Ø160mm. Giá: 250.000 đ (12W+4)

  - Bóng LED 3 chế độ màu

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-ATVV
  33
  87.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-ATVV

  - Kích thước:

  Ø105mm x H20mm - Khoét trần: Ø70mm. Giá: 87.000 đ (3W+3)

  Ø145mm x H20mm - Khoét trần: Ø110mm. Giá: 140.000 đ (6W+3)

  Ø190mm x H20mm - Khoét trần: Ø160mm. Giá: 250.000 đ (12W+4)

  - Bóng LED 3 chế độ màu

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-ATVD
  27
  87.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-ATVD

  - Kích thước:

  Ø105mm x H20mm - Khoét trần: Ø70mm. Giá: 87.000 đ (3W+3)

  Ø145mm x H20mm - Khoét trần: Ø110mm. Giá: 140.000 đ (6W+3)

  Ø190mm x H20mm - Khoét trần: Ø160mm. Giá: 250.000 đ (12W+4)

  - Bóng LED 3 chế độ màu

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-ATVH
  28
  87.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KTD-ATVH

  - Kích thước:

  Ø105mm x H20mm - Khoét trần: Ø70mm. Giá: 87.000 đ (3W+3)

  Ø145mm x H20mm - Khoét trần: Ø110mm. Giá: 140.000 đ (6W+3)

  Ø190mm x H20mm - Khoét trần: Ø160mm. Giá: 250.000 đ (12W+4)

  - Bóng LED 3 chế độ màu

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-521
  40
  390.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-521

  - Bóng LED 25w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø220mm x H36mm - Khoét trần: Ø190mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-520
  21
  378.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-520

  - Bóng LED 16w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø180mm x H36mm - Khoét trần: Ø150mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-518
  34
  140.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-518

  - Bóng LED 4w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø100mm x H36mm - Khoét trần: Ø70mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-317
  23
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-317

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-316
  22
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-316

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-315
  25
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-315

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-314
  26
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-314

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-321
  23
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-321

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-320
  23
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-320

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-313
  24
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-313

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-312
  24
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-312

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-319
  20
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-319

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-318
  20
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-318

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

0967658088
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll