Đèn Downlight - LED

 • grid
 • list
 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-521
  15
  390.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-521

  - Bóng LED 25w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø220mm x H36mm - Khoét trần: Ø190mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-520
  4
  378.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-520

  - Bóng LED 16w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø180mm x H36mm - Khoét trần: Ø150mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-518
  8
  140.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-518

  - Bóng LED 4w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø100mm x H36mm - Khoét trần: Ø70mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-317
  4
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-317

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-316
  4
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-316

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-315
  4
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-315

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-314
  4
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-314

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-321
  4
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-321

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-320
  4
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-320

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-313
  4
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-313

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-312
  4
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-312

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-319
  4
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-319

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-318
  4
  79.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-318

  - Bóng LED COB 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø110mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-504
  4
  227.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-504

  - Bóng LED 7w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø135mm x H125mm - Khoét trần: Ø105mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-543
  4
  80.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-543

  - Bóng LED COB 3w Trắng: Giá: 80.000 đ (543)

  Kích thước: Ø90mm x H60mm - Khoét trần: Ø70mm

  - Bóng LED COB 7w Trắng, Vàng: Giá: 130.000 đ (536)

  Kích thước: Ø120mm x H70mm - Khoét trần: Ø90mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-535
  4
  250.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-535

  - Bóng LED 14w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø230mm x 120mm x H70mm - Khoét trần: Ø200mm x 90mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-514
  4
  55.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-514

  - Bóng LED 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø90mm x H34mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-512
  4
  55.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-512

  - Bóng LED 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø90mm x H34mm - Khoét trần: Ø60mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-81008
  4
  58.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-81008

  - Bóng LED 3w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø82mm x H32mm - Khoét trần: Ø70mm

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-532
  4
  115.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-532

  - Bóng LED 5w Trắng(vàng). Giá: 115.000 đ

  Kích thước: Ø110mm x H50mm - Khoét trần: Ø85mm (532)

  - Bóng LED 7w Trắng(vàng). Giá: 166.000 đ

  Kích thước: Ø130mm x H70mm - Khoét trần: Ø110mm (533)

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-540
  4
  140.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN LED ÂM TRẦN KGH-540

  - Bóng LED 12w Trắng(vàng)

  Kích thước: Ø135mm x H50mm - Khoét trần: Ø110mm

  - BH 12 tháng

0967658088
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll