Đèn Áp Trần Nhựa

 • grid
 • list
 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-607
  63
  108.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-607

  - Ø250 Bóng 21w Giá: 108.000đ

  - Ø300 Bóng 22w Giá: 166.000đ

  - Ø350 Bóng 32w Giá: 208.000đ

  - Ø300 Bóng LED 12w Giá: 185.000đ

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-604
  50
  108.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-604

  - Ø250 Bóng 21w Giá: 108.000đ

  - Ø300 Bóng 22w Giá: 166.000đ

  - Ø350 Bóng 32w Giá: 208.000đ

  - Ø300 Bóng LED 12w Giá: 185.000đ

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-606
  55
  108.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-606

  - Ø250 Bóng 21w Giá: 108.000đ

  - Ø300 Bóng 22w Giá: 166.000đ

  - Ø350 Bóng 32w Giá: 208.000đ

  - Ø300 Bóng LED 12w Giá: 185.000đ

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-616
  54
  108.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-616

  - Ø250 Bóng 21w Giá: 108.000đ

  - Ø300 Bóng 22w Giá: 166.000đ

  - Ø350 Bóng 32w Giá: 208.000đ

  - Ø300 Bóng LED 12w Giá: 185.000đ

  - BH 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-623
  54
  304.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-623

  - Ø 350

  - Bóng vòng 22w

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-621
  43
  304.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-621

  - Ø 350

  - Bóng vòng 22w

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-620
  43
  304.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-620

  - Ø 350

  - Bóng vòng 22w

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-626
  50
  324.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-626

  - Ø 350

  - Bóng vòng 32w

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-624
  46
  324.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-624

  - Ø 350

  - Bóng vòng 32w

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-622
  49
  324.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-622

  - Ø 350

  - Bóng vòng 22w

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-625
  47
  300.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-625

  - Ø 350

  - Bóng vòng 22w

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN KGM-627
  55
  308.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN KGM-627

  - Ø 350

  - Bóng vòng 22w

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN LED KGM-633
  53
  165.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN LED KGM-633

  Ø210 LED 9W (TRẮNG-VÀNG) GIÁ: 165.000 đ

  Ø250 LED 13W (TRẮNG-VÀNG) GIÁ: 185.000 đ

  Ø300 LED 18W (TRẮNG-VÀNG) GIÁ: 236.000 đ

  - Bh 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN LED KGM-629
  61
  159.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN LED KGM-629

  Ø210 LED 9W (TRẮNG-VÀNG) GIÁ: 159.000 đ

  Ø250 LED 13W (TRẮNG-VÀNG) GIÁ: 179.000 đ

  Ø300 LED 18W (TRẮNG-VÀNG) GIÁ: 223.000 đ

  - Bh 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN LED KGM-630
  58
  159.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN LED KGM-630

  Ø180 LED 9W (TRẮNG-VÀNG) GIÁ: 159.000 đ

  Ø230 LED 13W (TRẮNG-VÀNG) GIÁ: 179.000 đ

  Ø260 LED 18W (TRẮNG-VÀNG) GIÁ: 223.000 đ

  - Bh 12 tháng

 • ĐÉN ÁP TRẦN CẢM ỨNG KGM-632B
  54
  475.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN CẢM ỨNG KGM-632B

  - KÍCH THƯỚC: Ø300

  - LED 5730 11W

  - ÁNH SÁNG TRẮNG ( VÀNG)

  - BH 12 THÁNG

 • ĐÈN ÁP TRẦN CẢM ỨNG KGM-632A
  53
  365.000đ

  Hàng trong kho: 10

  ĐÈN ÁP TRẦN CẢM ỨNG KGM-632A

  - KÍCH THƯỚC: Ø220

  - LED 5730 8W

  - ÁNH SÁNG TRẮNG ( VÀNG)

  - BH 12 THÁNG

0967658088
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll