Đèn Áp Trần Đồng

 • grid
 • list
 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-006
  70
  2.490.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn ốp trần đồng KGM-006

  A - Kích thước : Ø380 x H160mm. Giá: 2,490,000

  - Bóng đèn : E27 x 3

  B- Kích thước : Ø500 x H170mm. Giá: 2,790,000

  - Bóng đèn : E27 x 4

  - Bảo hành 24 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-002
  33
  2.390.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn ốp trần đồng KGM-002

  A- Kích thước : Ø380 x H170mm. Giá: 2,390,000

  - Bóng đèn : E27 x 3

  B- Kích thước : Ø450 x H170mm. Giá: 2,790,000

  - Bóng đèn : E27 x 4

  - Bảo hành 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-2211
  33
  2.680.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn ốp trần đồng KGM- 2211

  A - Kích thước : Ø320 x H130mm GIÁ: 2.680.000

  - Bóng đèn : E27 x 3

  B - Kích thước : Ø400 x H170mm GIÁ: 2,900,000

  - Bóng đèn : E27 x 4

  - Bảo hành 24 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-009
  38
  1.930.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-009

  Kích thước : A Ø300xH160 giá 1.930.000đ ( E27 x 3 )

  Kích thước  :B Ø400xH220 giá 2.670.000đ ( E27 x 4 )

  BH : 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-007
  38
  2.350.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-007

  Kích thước  : Ø440 x H200

  E27 x 4

  BH : 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-003
  39
  1.600.000đ

  Hàng trong kho: 11

  Đèn áp trần Đồng KGM-003

  Kích thước : A Ø330xH200 giá 1.600.000đ ( E27 x 3 )

  Kích thước  :B Ø400xH350 giá 2.250.000đ ( E27 x 4 )

  BH : 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-013
  37
  1.790.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-013

  Kích thước : A Ø320xH170 giá 1.790.000đ ( E27 x 3 )

  Kích thước  :B Ø460xH200 giá 2.350.000đ ( E27 x 4 )

  BH : 36 thág

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-017
  36
  2.460.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-017

  Kích thước : A Ø350xH200 giá 2.460.000đ ( E27 x 3 )

  Kích thước  :B Ø480xH200 giá 3.4000.000đ ( E27 x 4 )

  BH : 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-316
  38
  1.700.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-316 LED 

  Kích thước  :Ø300 x H190

  LED 18W

  BH 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-780
  36
  2.490.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-780

  Kích thước : A Ø300xH150 giá 2.490.000đ ( E27 x 2 )

  Kích thước  :B Ø370xH170 giá 3.790.000đ ( E27 x 3 )

  BH : 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-782
  36
  2.600.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-782

  Kích thước : A Ø300xH160 giá 2.600.000đ ( E27 x 2 )

  Kích thước  :B Ø400xH160 giá 3.900.000đ ( E27 x 3 )

  BH : 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-781
  37
  2.600.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-781

  Kích thước : A Ø300xH160 giá 2.600.000đ ( E27 x 2 )

  Kích thước  :B Ø400xH160 giá 3.900.000đ ( E27 x 3 )

  BH : 36 tháng

0967658088
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll