Đèn Áp Trần Cao Cấp

 • grid
 • list
 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-904
  58
  580.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-904 LED

  - A: Ø350 x H150 - 9W: Giá 580.000 đ

  - B: Ø450 x H150 - 12W: Giá 770.000 đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-903
  29
  580.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-903 LED

  - A: Ø350 x H110 - 9W: Giá 580.000 đ

  - B: Ø450 x H110 - 12W: Giá 770.000 đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-902
  32
  580.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-902 LED

  - A: Ø350 x H150 - 9W: Giá 580.000 đ

  - B: Ø450 x H150 - 12W: Giá 770.000 đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-901
  35
  580.000đ

  Hàng trong kho: 10

   Đèn mâm ốp trần KGM-901 LED

  - A: Ø350 x H110 - 9W: Giá 580.000 đ

  - B: Ø450 x H110 - 12W: Giá 770.000 đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-210
  34
  760.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-210 LED

  -  A  Ø350 x H150 - 12W  GIÁ  760.000đ

  - B  Ø400 x H150  -18W    GIÁ  970.000đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-214
  34
  760.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-214 LED

  -  A  Ø350 x H150  -  12W   GIÁ 760.000đ

  -  B Ø400 x H150  -  18W   GIÁ 970.000đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-215
  32
  660.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-215 LED                                             

  -  A  Ø350 x H150  - 12W  GIÁ  660.000đ

  -  B Ø400 x H150  - 18W  GIÁ  920.000đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-293
  33
  790.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-293 LED

  - A  Ø350 x H150 - 12W GIÁ 790.000Đ

  - B  Ø400 x H150 - 18W GIÁ 940.000Đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-292
  34
  990.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm áp trần DCX 292 LED

  - B  Ø400 x H100 - 16W  GIÁ 990.000Đ

  - C Ø500 x H170 - 30W  GIÁ 1.400.000Đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-074
  31
  790.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-074 LED 3mode

  - A: Ø310 x H150 - 12W: Giá: 790.000 đ

  - B: Ø380 x H150 - 18W: Giá 990.000 đ

  - C: Ø500 x H200 - 22W: Giá 1.460.000 đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-194
  33
  990.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-194 LED 3mode

  - B: Ø400 x H100 - 16W: Giá 990.000 đ

  - C: Ø500 x H170 - 30W: Giá 1.400.000 đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-196
  32
  990.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-196 LED 3mode

  - B: Ø400 x H100 - 16W: Giá 990.000 đ

  - C: Ø500 x H170 - 30W: Giá 1.400.000 đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-096
  34
  750.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-096 LED 3mode

  - A: Ø350 x H150 - 12W: Giá 750.000 đ

  - B: Ø400 x H150 - 18W: Giá 990.000 đ

  - C: Ø500 x H150 - 22W: Giá 1.099.000 đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-094
  29
  730.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-094 LED 3mode

  - A: Ø350 x H150 - 12W: Giá 730.000 đ

  - B: Ø400 x H150 - 18W: Giá 990.000 đ

  - C: Ø500 x H150 - 22W: Giá 1.099.000 đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-106
  35
  730.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-106 LED 3mode

  - A: Ø350 x H150 - 12W: Giá 730.000 đ

  - B: Ø400 x H150 - 18W: Giá 950.000 đ

  - C: Ø500 x H150 - 22W: Giá 1.090.000 đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-218
  33
  760.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-218 LED

  - A  Ø350 x H150 - 12W  GIÁ 760.000Đ

  - B  Ø400 x H150 - 18W  GIÁ 970.000Đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-642
  30
  1.190.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-642 LED

  -  A  Ø320 x H170  -  15W   GIÁ 1.190.000đ

  -  B Ø380 x H170  -  18W   GIÁ 1.290.000đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-641
  33
  1.190.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-641 LED

  -  A  Ø320 x H170  -  15W   GIÁ 1.190.000đ

  -  B Ø380 x H170  -  18W   GIÁ 1.290.000đ

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-908
  34
  450.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-908 LED - 15W 

  - Ánh sáng 3 chế độ

  - Ø350 x H100

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-907
  37
  450.000đ

  Hàng trong kho: 11

  Đèn mâm ốp trần KGM-907 LED - 15W 

  - Ánh sáng 3 chế độ

  - Ø350 x H100

  - Bảo hành 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN CAO CẤP KGM-906
  30
  450.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn mâm ốp trần KGM-906 LED - 15W 

  - Ánh sáng 3 chế độ

  - Ø350 x H100

  - Bảo hành 12 tháng

0967658088
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll