Đèn Áp Trần

 • grid
 • list
 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-003
  43
  1.600.000đ

  Hàng trong kho: 11

  Đèn áp trần Đồng KGM-003

  Kích thước : A Ø330xH200 giá 1.600.000đ ( E27 x 3 )

  Kích thước  :B Ø400xH350 giá 2.250.000đ ( E27 x 4 )

  BH : 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-013
  40
  1.790.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-013

  Kích thước : A Ø320xH170 giá 1.790.000đ ( E27 x 3 )

  Kích thước  :B Ø460xH200 giá 2.350.000đ ( E27 x 4 )

  BH : 36 thág

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-017
  39
  2.460.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-017

  Kích thước : A Ø350xH200 giá 2.460.000đ ( E27 x 3 )

  Kích thước  :B Ø480xH200 giá 3.4000.000đ ( E27 x 4 )

  BH : 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-316
  43
  1.700.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-316 LED 

  Kích thước  :Ø300 x H190

  LED 18W

  BH 12 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-780
  40
  2.490.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-780

  Kích thước : A Ø300xH150 giá 2.490.000đ ( E27 x 2 )

  Kích thước  :B Ø370xH170 giá 3.790.000đ ( E27 x 3 )

  BH : 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-782
  40
  2.600.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-782

  Kích thước : A Ø300xH160 giá 2.600.000đ ( E27 x 2 )

  Kích thước  :B Ø400xH160 giá 3.900.000đ ( E27 x 3 )

  BH : 36 tháng

 • ĐÈN ÁP TRẦN ĐỒNG KGM-781
  40
  2.600.000đ

  Hàng trong kho: 10

  Đèn áp trần Đồng KGM-781

  Kích thước : A Ø300xH160 giá 2.600.000đ ( E27 x 2 )

  Kích thước  :B Ø400xH160 giá 3.900.000đ ( E27 x 3 )

  BH : 36 tháng

0967658088
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll